Invitasjon til Hove Vikingmarked 2019

Velkommen til sommerens siste eventyr i regi av Agder Vikinglag. Vi har gleden av å ønske dere velkommen til vårt tredje, og siste, marked i 2019. Hove Vikingmarked 2019 arrangeres med skoledager 29. og 30. august. I helgen 31. og 01. holder vi marked.

Påmelding her


I år forflytter vi oss til området ved Amfiet. Veibeskrivelse får dere i bekreftelsen. Her har vi storhytte med doer og dusjer. Det er også mulig å søke om å få soveplass inne, da vi har noen ledige senger til disposisjon.
Det vil være mulig å komme fra onsdag 28. fra klokken 12. På torsdag og fredag er det mulig å komme først etter klokken 14, grunnet skoledager.
Selv om vi forflytter oss befinner vi oss på historiske Hoveodden. Her er funnet ca 70 gravhauger fra forhistorisk tid. Det ligger tett opp mot den sagnomsuste Sandum Gård.


Frokost/mat i hytta.
Klokken 7-8 skoledager, morgenmøte ca klokken 8. (mulighet for forandring)
Klokken 9-10 markedsdager, morgenmøte ca klokken 10. (mulighet for forandring)
Vi prøver også i år å servere enkel middag skoledager. Vi inviterer til gilde på lørdag kveld.

 

Skoledager.
Skoledagene arrangeres på oppdrag av Den Kulturelle Skolesekken i Arendal Kommune, og hit inviteres alle 6.klassingene. De ankommer i buss eller på sykkel i 9 tiden og drar rundt klokken 13.00. I denne tiden vil det være ca 300 elever på området, som tar del i ulike formidling av håndverk, tradisjoner og aktiviteter forbundet med vikingtid. Vi ønsker ikke salg rettet mot elevene disse dagene. Har du/dere muligheter til å være tilstede og hjelpe på skoledagene kan reisestøtte innvilges. Ta kontakt med Ann-Siril Idansi, annie@agderviking.org eller Marianne Becker, marianne@agderviking.org, for avtale.

Markedsdager
På lørdag og søndag har vi åpent for publikum klokken 11 til 18 på lørdag, på søndag stenger vi klokken 16 og begynner nedrigging umiddelbart. Området skal være tomt klokken 12 mandag 2.september

Ønsker du å være luksusviking? I gangavstand fra leiren kan man leie overnatting på Cavas Hove eller ved spahotellet Arendal herregård.English invitation

Welcome to this summers last adventure arranged by Agder Vikinglag. Agder Vikinglag has the pleasure of inviting you to our third, and final, market in 2019. Hove Vikingmarket 2019 are arranged with school days 29. and 30. of August. Followed by a market on the 31. and 01.

Registration here


This year we’ve moved to the area around the amphitheater. You’ll get the directions in the confirmation. Here we have a large cabin with toilets and showers. it is also possible to apply for a place to sleep indoor, as we have some available beds. It will be possible to arrive from Wednesday at noon (12. pm). On Thursday and Friday, it’s possible to arrive after 14.00 (2 pm), due to the school days. Although we are moving, we are still at the historic Hoveodden. There’s found about 70 burial mounds, and is located close to the fabled Sandum Gård.


Breakfast / food in the cabin.
Breakfast between 7-8 o’clock school days, morning meeting about 08.00 (am) (possibility of change).
Breakfast between 9-10 o’clock market days, morning meeting about 10.00 (am) (possibility of change).
We are also trying to serve a simple dinner on school days. and we invite you to a feast on Saturday night.


School days.
The school days are arranged on behalf of the “Cultural School Bag” in Arendal Municipality, and all of 6th grade are invited. They arrive by bus or bike at 9 o’clock and depart around 13.00 (1 pm). During this time there will be about 300 pupils in the area, who’ll take part in various crafts, traditional games and activities associated with the Viking Age. We do not want sales aimed at the pupils on these days. If you have the opportunity to be present and help on school days, travel support can be granted. Please contact Ann-Siril Idansi, annie@agderviking.org or Marianne Becker, marianne@agderviking.org


Market days
On Saturday we are open to the public from 11.00 (11 am), to 18.00 (6 pm). And on Sunday from 11.00 to 16.00 (4 pm). We start the disassembly of the camp immediately after. The area must be empty by noon (12 pm) on Monday, September 2.


Do you want to be a luxury Viking? within walking distance of the camp you can rent accomodations at Canvas Hove or a room at the spa hotel Arendal Herregård.

https://forms.gle/GUp6uo61vBktQEA17

© 2019 by Agder Vikinglag. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Ikon
  • Facebook Social Icon